Инсталиране

Изисквания

За да компилирате gbgoffice трябва да имате c++ компилатор (gcc) и инсталирани libsigc++2, gtkmm-2.4 и glibmm-2.4. Пакети за тези библиотеки има за повечето модерни и редовно обновявани дистрибуции, така че преди да започнете да ги компилирате, проверете дали няма готови пакети за вашата дистрибуция (например - за slackware проверете в linuxpackages.net, за debian - apt-cache search ....)

Инсталиране от изходен код

Следвайте следните стъпки:

tar xfz gbgoffice-1.4.tar.gz
cd gbgoffice/
./configure
make
make install

за да изпълните make install е необходимо да сте root. Ако искате да компилирате олекотената версия на gbgoffice, използвайте ./configure скрипта със следната опция:

./configure --enable-light-version

Инсталиране под Arch Linux

За инсталиране на пакета за Arch Linux, използвайте следната команда:

pacman -A gbgoffice-1.4-1.pkg.tar.gz

Всички необходими зависимости може да инсталирате с командата:

pacman -S libsigc++2 glibmm gtkmm

Инсталиране под Fedora

Gbgoffice и необходимите зависимости за Fedora, може да инсталирате директно от yum хранилището на Пейо Попов. Ето част от инструкциите:

За да внесете ключа във вашата rpm база данни е нужно да изпълните като root:
rpm --import http://legion.besove.org/fedora/RPM-GPG-KEY-peio

Пакетите са достъпни и чрез yum, като за да ги ползвате трябва да добавите:
За Fedora Core 2 във /etc/yum.conf :
# legion.besove.org - http://legion.besove.org/
[besove]
name=legion.besove.org rpms for Fedora Core $releasever
baseurl=http://legion.besove.org/fedora/custom/$releasever/$basearch

За Fedora Core 3 създайте файл /etc/yum.repos.d/besove.repo със съдържание:
[besove]
name=legion.besove.org rpms for Fedora Core $releasever
baseurl=http://legion.besove.org/fedora/custom/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1

След като напрвите по-горе описаното, инсталирайте gbgoffice с командата:

yum install gbgoffice

Ако все пак сте решили да изтеглите "ръчно" пакета, то използвайте командата:

rpm -Uvh gbgoffice-1.4-1.peio.fc4.i386.rpm

Инсталиране под RHEL

Gbgoffice и необходимите зависимости за RHEL, може да инсталирате директно от хранилището на Веселин Колев.

След като изтеглите файла oi-gbgoffice.repo, го поставете в /etc/yum.repos.d/oi-gbgoffice.repo и вече ще може да изпълните:

yum install gbgoffice

или:

up2date -i gbgofifce

Инструкции за RHEL up2date.
В /etc/sysconfig/rhn/sources добавяте на нов ред:

yum oi-gbgoffice ftp://eos.openintegra.com/rhel/4/gbgoffice/$ARCH

Ако не сте абонати на RHN, трябва в същия файл да коментирате реда (при CentOS това коментиране не е нужно):

up2date default

Ако все пак сте решили да инсталирате "ръчно" пакета, то използвайте командата:

rpm -Uvh gbgoffice-1.4-1.el4.oi.i386.rpm

Инсталиране под Mandrake

За инсталиране на пакета за Mandrake, използвайте командата:

rpm -Uvh gbgoffice-1.4-1mdk.i586.rpm

Инсталиране под Slackware

За инсталиране на пакета за Slackware, използвайте следната команда:

installpkg gbgoffice-1.0-i486.tgz

Необходимите зависимости може да намерите в linuxpackages.net.


Инсталиране под Debian

Инсталиране на необходимите хедъри и компилатор:

apt-get install g++ libgtkmm-2.4-dev libsigc++-2.0-dev

(може да използвате и auto-apt(1) за да откриете пакетите с необходимите файлове за компилацията) скоро ще има source и binary packages на http://debian-addons-bg.openfmi.net.


Инсталиране под FreeBSD

Компилиране и инсталиране на gbgoffice (като root):

tar xfz gbgoffice-1.4-port.tgz
cd gbgoffice
make install clean # като root

За да функционира ще трябват и речниците:

tar tfz bgoffice-dicts-port.tgz
cd bgoffice-dicts
make install clean # като root

Инсталиране на речниците

След инсталиране на gbgoffice, трябва да инсталирате и речниците, които се разпространяват отделно и можете да изтеглите от bgoffice.sourceforge.net. След като ги разархивирате, влезете в новосъздадената директория и напишете:

make install

Това е! Приятно използване ;)

@contact
   Linux-BG    whatip.io - what is your ip